VIEC LAM QUANG NGAI

5 ban tin
[Trang Chu] [Tin Moi] [Dang Tin]


1. Tim viec nganh do hoa da phuong tien Quang Ngai
Tim viec lam o Quang Ngai nganh do hoa da phuong tien

2. Tim viec lam Huyen Duc Pho - Quang Ngai
Toi moi tot nghiep cao dang tai chinh ke toan truong TC-KT 3 Quang Ngai. Muon tim viec lam tai Quang Ngai Luong 3tr-33,5 tr Ho va ten:

3. Tim viec lam ke toan, van phong tai quang ngai, da nang ( dai hoc) Quang Ngai
Toi da tot nghiep truong dai hoc tai chinh ke toan chuyen nganh ke toan, cung voi 2 nam kinh nghiem trong cong viec nhan vien van phong, kiem hang, thong k ...

4. tim viec lam o huyen duc pho. tinh quang ngai Quang Ngai
Toi hoc trung cap dien cong nghiep va da co kinh nghiem 2 nam mong tim viec phu hop bao tri dien o huyen duc pho . Tinh quang ngai.

5. Tim viec lam. Quang Ngai
Toi moi hoan thanh xong nghia vu quan su, muon tim mot viec lam phu hop. Toi tot nghiep chuyen nganh Cong nghe Ky thuat dien he cao dang, trong thoi gian ...


[Chon tinh thanh]
Truy cap may tinh: [Tuyen dung Viec lam Quang Ngai, viec lam Quang Ngai, tuyen dung Quang Ngai 2016]

Copyright © 2011 by BANME.VN